Anpassad utbildning

18 april, 2019 Av av annanilsson

Det är viktigt att man som land kan mäta sig med länder i världen vad det gäller kompetensen som lärs ut i skolorna.

” För att man skall bygga upp en kompetensnivå som är i nivå med den vi kan se runt om i andra länder, krävs att vi ser till personers reella behov och förutsättningar. I och med bredden av skolundervisning har man nu möjlighet att utforma en typ av undervisning som tar hänsyn till eventuella svårigheter och hinder som en person kan tänkas uppleva. Vissa skolor har valt att rikta in sig på viss problematik och andra har valt en annan inriktning. Fördelen med att forma en hel skola efter vissa förutsättningar är att man då har möjlighet att ge lärarna undervisning i hur man skall gå till väga för att bäst kunna anpassa utbildningarna och upplägget i skolan för att nå dit man vill. ”

 

Läs hela artikeln på www.nykompetens.se